zdravý chrbátik

Ako ovplyvnili pandemické opatrenia pohybovú aktivitu?

Podľa Hrčku (2015) existuje úzka súvislosť medzi zvýšenou prítomnosťou vertebrogénnych porúch a zmenou životného štýlu na sedavý spôsob života. Tento nezdravý spôsob života vedie k poklesu fyzickej zdatnosti jedinca, k ochabovaniu a preťažovaniu svalstva, čím sa významne prehlbuje svalová nerovnováha (Hrčka, 2015).

Problém hypokinézy a sedavého spôsobu života, na ktorý postupne prechádzajú deti v rannom školskom veku popisuje množstvo publikácii a autorov už niekoľko rokov. Stav držania tela detí už v roku 2011 popísal Janda ako pandémiu modernej doby (Kolárová, 2018). K sedavému spôsobu života neodmysliteľne prispieva rozvoj technológií. Medzinárodný výskum z roku 2016 poukazuje na to, že až 44,4% detí v školskom veku strávi 4 hodiny denne pred televíznou obrazovkou v dňoch pracovného voľna a iba 35,5% žiakov vykonáva odporúčanú dennú fyzickú aktivitu (Brzek et al., 2017).

Zníženie fyzickej aktivity v súčasnej pandémii COVID – 19  je zrejmé aj z údajov o bežnej populácii v USA, ktoré poukazujú až na 48% zníženie pohybových aktivít medzi 1. marcom a 6. aprílom 2020. Dramatické zníženie fyzickej aktivity spôsobené prijatými bezpečnostnými a preventívnymi opatreniami môže mať z dlhodobého hľadiska vážne následky na verejné zdravie. Už po dvoch týždňoch nízkej fyzickej aktivity sú zjavné výrazné poklesy svalového objemu so znížením o 7–15% (0,5–1,1% / deň). Za zmienku stoja rozdiely v trvaní a type prijatých obmedzení medzi krajinami, napríklad odporúčania založené na dôvere oproti prísnej dlhodobej karanténe na viac ako 4 týždne. Krajiny s dlhšími a prísnymi obmedzeniami môžu mať výraznejšie dopady na zhoršenie zdravia populácie. Autori uvádzajú, že tejto situácii je možno ľahko čeliť fyzickou aktivitou a správnym cvičením. Odporúčajú tiež prerušenie sedu dvoma minútami chôdze každých 20 – 30 minút. Prospešné by mali byť krátke pravidelné prechádzky ako súčasť denného harmonogramu. Pre maximalizáciu zdravotných benefitov však autori odporúčajú kontrolované, správne cvičenie (Pinho et al., 2020).

Ďalší z výskumov, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť, ako sa fyzická aktivita a čas v sede zmenili počas pandemických opatrení u španielskej populácie. Výskumný súbor tvorilo 3800 zdravých dospelých vo veku 18-64 rokov, ktorí odpovedali na medzinárodný krátky dotazník o fyzickej aktivite (IPAQ-S) dvakrát od 23. marca do 1. apríla 2020. Výsledkom bola znížená pohybová aktivita. Intenzívna fyzická aktivita sa znížila o 16,8% a čas strávený chôdzou o 58,2%, zatiaľ čo čas v sede sa zvýšili o 23,8% (Castañeda-Babarro, 2020).

Výskum z medzinárodnej vedeckej konferencie z oblasti médií prináša porovnanie sledovanosti televízie pred zavedením pandemických opatrení a po ich zavedení. Sledovanosť u detí od 4 do 15 rokov sa mimo hlavný vysielací čas s nástupom prvých obmedzení zvýšila o 49,3%. Tretí týždeň opatrení nastalo zvýšenie sledovanosti o 109,9%. V rámci sledovanosti počas celého dňa stúpla sledovanosť po zatvorení školských zariadení o 67,7%. Štúdia sa zaoberala aj Netflixom, ktorý mal pred pandemickými opatreniami počet predplatiteľov necelých 10 miliónov, v prvom štvrť roku narástol na počet 15,8 milióna skladovateľov. V prípade Slovenska Turecka a Španielska sa sledovanosť zvýšila asi o 100 minút denne (Graca, Gracová, 2020). S nedostatkom pohybovej aktivity spojenej so sedavým spôsobom života tiež stúpa nadváha a obezita, ktorá významne vplýva na pohybový aparát a držanie tela. Jeden z nových výskumov, ktorý sa tiež venoval zdravotným dopadom pandémie COVID-19 ukázal, že prírastok na hmotnosti bol zaznamenaný u 48,6% respondentov. Výskumnú vzorku tvorilo 3533 respondentov talianskej populácie (Di Renzo et al., 2020).

Zdroj: Komárová Radka. Diplomová práca : deti s chybným držaním tela. Prevencia a možnosti liečby.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.