Kontrolný deň na Základnej škole Vinodol

Dňa 30.04.2024 sme opäť zavítali do Nitrianskeho kraja, konkrétne do obce Vinodol na Základnú školu Vinodol. Kontrolný deň bol venovaný vyšetreniu správneho držania tela detí v mladšom školskom veku. Počas našej návštevy sme mali možnosť pozorovať, ako deti sedia, stoja a ako sa pohybujú vo veku, keď ich telo rýchlo rastie a vyvíja sa.

Výsledky nás nemilo prekvapili, nakoľko z celkového počtu 15 vyšetrených detí sme zaznamenali správne držanie tela iba u 1 žiaka. Výrazne najväčšiu časť tvorila skupina B s počtom 12 žiakov, ktorí vykazovali mierne porušené držanie tela so začínajúcou poruchou zakrivenia chrbtice. Skupina C, charakterizovaná chybným držaním tela a začínajúcou poruchou zakrivenia chrbtice, bola zastúpená u 2 žiakov.

Okrem toho sme tiež skontrovali ako sa na základnej škole darí žiakom a pedagógom vykonávať zdravotné cvičenia. Pod vedením Mgr. Mária Candráka sme videli ukážkovú hodinu zdravotných cvičení, ktorý sa svojej úlohy zmocnil perfektne. Žiaci pravidelne každý týždeň pod jeho vedením rozoberajú problematiku správneho držania tela a venujú sa správnemu postaveniu telesných segmentov.

Následne sme vedenie hodiny prebrali my a ukázali sme pedagógom novú zásobu cvikov, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia. Cvičenie prevádzané na školách je navrhnuté tak, aby podporilo správne držanie tela, posilnilo svaly a prispelo k správnemu držaniu tela a celkovému zdraviu detí. Počas cvičenia mali učitelia i deti možnosť klásť otázky, a tým si ozrejmiť nejasnosti v témach správneho držania tela.

Dúfame, že tento kontrolný deň spolu s ukážkou zdravotných cvičení prispejú k lepšiemu povedomiu o správnom držaní tela našich detí. Bude to investícia do ich budúcnosti, ktorá im pomôže viesť aktívny a zdravý život.

Ďakujeme veľmi pekne pani riaditeľke Mgr. Janke Polakovej za usmernenie počas kontrolného dňa.

Tešíme sa na ďalšie základné školy v nitrianskom kraji, ktoré navštívime! 🙂

Výsledky vyšetrenia :

Chceli by sme sa srdečne poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu kraju za ich neoceniteľnú podporu činností v oblasti zdravia a telesnej zdatnosti našej populácie, s dôrazom na deti a mládež. Vaša iniciatíva a projekty zamerané na prevenciu poškodení pohybového aparátu výrazne prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu a lepšej kvalite života našich mladých. Vďaka vašej oddanosti a neustálej podpore môžeme zabezpečiť, že deti a mládež vyrastajú v prostredí, ktoré podporuje ich fyzické zdravie a napomáha zvyšovať pohybovú zdatnosť detí.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.