Reedukačné školenie v Ružomberku

OZ Za zdravší život a Oddelenie školstva a športu mesta Ružomberok zorganizovali dňa 17.9.2018 na Základnej škole Klačno v Ružomberku reedukačné školenie pre učiteľov prvého stupňa základných škôl. Školenia sa zúčastnilo 27 pedagógov z  12 škôl z celého okresu.

Školenie otvoril predseda občianskeho združenia doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., ktorý informoval pedagógov o nepriaznivom stave chrbtice u čoraz mladších generácií a o následkoch, ktoré deformity chrbtice spôsobujú. Zároveň apeloval na nepriaznivú situáciu v počte detí s deformitami chrbtice a s chybným držaním tela. Organizačné pokyny spojené s pokračovaním projektu na školách poskytla PhDr. Zuzana Hrčková, manažérka projektu. Teoretickú časť projektu zameranú na preventívny program projektu “Zdravý chrbátik” odprezentovala Mgr. Marina Kolarová, fyzioterapeutka a odborný garant projektu v oblasti rehabilitácie. Učiteľom bola odprezentovaná nová cvičebná zostava zdravotných cvičení, rozoberali sa príčiny porúch držania tela, ich následky a možnosť predchádzania deformít chrbtice aplikáciou zdravotných cvičení na hodinách telesnej výchovy. Dôraz sa kládol na uplatňovanie správneho sedu detí v školskej lavici, v domácom prostredí pri zobrazovacej jednotky a potreba edukácie detí a ich rodičov o zdravom vývine chrbtice a pohybového aparátu.

V druhej časti školenia si učitelia zacvičili naše nové zdravotné cvičenia s expandrom – elastickou gumou, po vedím Mgr. Janky Hlačinovej.

Každá zúčastnená škola dostala od nášho Občianského združenia ako darček DVD a metodickú príručku so všetkými zdravotnými cvičeniami, ktoré boli na školení predstavené. Takýmto spôsobom chceme uľahčiť prácu pedagógom a podpiť správny vývin držania tela a chrbtice u detí.

Za organizovanie školenia a podporu nášho projektu chceme poďakovať Mgr. Ingrid Pavlinskej, referentke pre základné školy v Ružomberku

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.