projekt loga

Vybudovanie zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov v Ružomberku

OZ za zdravší život sa zapojilo do výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o nenávratný finančný príspevok na Podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s projektom Vybudovanie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v Ružomberku.

projekt loga

S radosťou Vás môžeme informovať, že sme boli úspešní.

Cieľom  projektu je zabezpečenie poskytovania efektívnejších a kvalitnejších sociálnych služieb s dôrazom na komunitnú starostlivosť. Uvedený cieľ bude napĺňaný prostredníctvom vybudovania zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v Ružomberku na komunitnej úrovni.

Zariadenie bude poskytovať ambulantnú sociálnu službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a starostlivosť v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Navrhovaný projekt sa bude realizovať na parcele č. 5906/2, 5906/3, 5906/4, 5906/10, 5906/13, katastrálne územie Ružomberok, č. LV 21880, o rozlohe 1076m2 , na rohu ulíc Bottova a J. Jančeka.

Cieľovou skupinou pripravovaného projektu sú:

  • deti vo veku do 3 rokov veku,
  • rodičia (najmä matky), ktorým sa umožní zosúladenie pracovného a súkromného života.

Realizácia projektu bude vhodne dopĺňať prázdnu medzeru v poskytovaní daného typu sociálnych služieb v danej lokalite. Rodičom detí to poskytne širšiu možnosť výberu do ktorého zariadenia svoje dieťa umiestnia. Tým sa vytvoria lepšie podmienky pre zosúlaďovanie pracovného a rodinného života a lepšieho začlenia žien na trh práce. Zároveň investície do kvalitného inkluzívneho vzdelávania starostlivosti o deti do 3 rokov poskytujú základ pre ďalšie vzdelávanie s najväčším potenciálom pre deti zo znevýhodneného prostredia, keďže ich schopnosti sú menej rozvinuté a vzniká väčší priestor pre ich začlenenie.

O priebehu projektu aj samotnej výstavby zariadenia Vás budeme priebežne informovať.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.