Začíname v Bratislave

Začiatkom decembra sa projekt Zdravý chrbátik predstavil na dvoch základných školách v Bratislave.  Najprv sme zavítali na Základnú školu Jelenia, Bratislava – Staré Mesto, kde za prítomnosti odbornej garantky pre oblasť fyzioterapie Mgr. Maríny Srpoňovej a koordinátorky projektu pre Bratislavský kraj Mgr. Ľubice Kulčárovej, bol prezentovaný učiteľkám I. stupňa samotný projekt. Prezentovala sa aj odborná teoretická časť, ako správne deti naučiť cvičiť a predchádzať vzniku deformít chrbtice v školskom veku. Po samotnej prezentácií následne prebehlo vo vybranej triede  prváčikov vstupné skríningové vyšetrenie chrbátika.

Ako druhú základnú školu v Bratislave sme s projektom Zdravý chrbátik navštívili ZŠ v Dunajskej Lužnej na ul. Školskej. Taktiež, ako pri prvej škole, tak aj tu sme realizovali vo vybranej triede I. stupňa u detičiek vstupné vyšetrenie chrbátika. Pri vyšetreniach sa nám len potvrdilo, že u detí v skorom veku pozorujeme problémy s chrbátikom v súvislosti s držaním tela a u niektorých boli pozorované ťažšie deformity.

Obom základným školám občianske združenie odovzdalo cvičebné pomôcky, ako fitlopty a dynamické podložky na sedenie pre samotné deti. Fotografie z návštevy so škôl nájdete pod článkom.

Občianske združenie Za zdravší život by chcelo v novom roku 2016 realizovať veľké zaškolenie učiteľov z mesta Bratislava na ZŠ Jelenia. Určite Vás budeme včas  informovať o pripravovanom zaškolení učiteľov.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.