Zdravé chrbátiky púchovských detí! + TV reportáž

Základná škola Jana Amosa Komenského v Púchove sa v spolupráci s mestom Púchov stala pilotnou školu v okrese, ktorá sa zapojila do projektu s názvom Zdravý chrbátik. S preventívnym projektom určeným pre deti navštívili školu dňa 22.02.2016 zástupcovia občianskeho združenia OZ Za zdravší život, za účasti odborného garanta projektu a neurochirurga doc. MUDr. Róberta Rusnáka,PhD. a manažérky občianskeho združenia Mgr. Zuzany Hrčkovej.

Základnej škole J.A. Komenského darovalo občianske združenie Za zdravší život cvičebné pomôcky. Po vyšetrení chrbátikov u vybranej skupiny detí prebiehalo edukačné stretnutie pod vedením odbornej garantky v oblasti liečebno-kondičnej rehabilitácie Mgr. Maríny Srpoňovej. O odborno-praktickú prezentáciu prejavilo záujem 17 učiteliek z 8-mich púchovských základných škôl. Učitelia pod vedením odbornej garantky tak mali možnosť si priamo v praxi vyskúšať jednotlivé cviky.

V mene celého tímu by som chcel poďakovať pani Mgr. Adriane Michalcovej, odbornej referentke spoločného školského úradu mesta Púchov, za pomoc pri organizovaní projektu a tiež samotným učiteľkám, ktoré sa zúčastnili edukačného školenia “Zdravý chrbátik”. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

TV reportáž od 17:35min: http://www.puchov.eu/puchovsky-magazin-vysielany-26-februara-2016/

TV Považie: http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/7550-projekt-zdrav%C3%BD-chrb%C3%A1tik

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.