Zdravotné cvičenia v materskej škole

 

Zdravotné cvičenie je vysoko efektívny a organizovaný systém cvičení, ktoré sa využíva na prevenciu nesprávneho držania tela a deformít chrbtice (Rusnák, Kolarová, Hrčková, 2017). Bursová (2005) zdravotné cvičenia označuje ako variabilný súbor jednotlivých cvičení, v jednotlivých cvičebných polohách, ktoré je možné účelne modifikovať.

Zdravotné cvičenia sú jednou z organizačných foriem denných činností detí v materskej škole, ktoré sa realizujú plánovane každý deň dopoludnia v určitom čase. Predstavujú riadenú pohybovú činnosť detí zameranú na stimuláciu ich telesného a motorického rozvoja so zdravotným účinkom, ktoré prispievajú k upevňovaniu zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Cieľom zdravotných cvičení je využívať dýchacie, relaxačné, naťahovacie a iné zdravotné cvičenia na podporu správneho držania tela, správneho dýchania pri cvičení a súčasne osvojovať si základné postoje a polohy trupu a končatín v správnej technike, (Masaryková, 2016, s. 17). Zdravotné cvičenia majú zdravotný účinok. Zahrňujú precvičenie posturálnych svalov, ktoré sa podieľajú na správnom držaní tela.

Zdravotná úloha cvičení spočíva v systematickom pôsobení na svaly, väzivo a kosti.

Vzdelávacou úlohou  je získať uvedomelé pohybové schopnosti správneho držania tela.

Výchovnou úlohou  je viesť deti k trvalému návyku správneho a estetického držania tela, (Dvořáková, 1989).

Zdravotné cvičenia sa v materských školách realizujú intencionálne, podľa vopred naplánovaných cielených pohybových aktivít.

{joomplucat:49 limit=4}

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.