Zhrnutie aktivít v školskom roku 2017/2018

Projekt Zdravý chrbátik je celoslovenský projekt, ktorý organizuje OZ Za zdravší život. Projekt je pod záštitou Ministerstva školstva a podporovaný Národným športovým centrom. Odborným garantom projektu je doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD., ktorý je prednostom Neurochirurgickej kliniky ÚVN v Ružomberku a predsedom OZ Za zdravší život. Na fungovaní projektu sa podieľajú aj: PhDr. Zuzana Hrčková – manažérka projektu, Mgr. Marina Kolarová – fyzioterapeut a Mgr. Janka Hlačinová – kondičný tréner.

 Hlavným cieľom projektu je predchádzať deformitám chrbtice a chybnému držaniu tela u detí. Projekt je zameraný na žiakov prvého stupňa základných škôl a deti v predškolskom veku (5-6 rokov). Za účelom dosiahnutia nášho hlavného cieľa  realizujeme niekoľko krokov prevencie:

 • edukujeme pedagógov ako s deťmi správne cvičiť zdravotné cvičenia a ako stimulovať ich držanie tela počas dňa v školách,
 • realizujeme depistážne vyšetrenie držania tela a zakrivení chrbtice u detí,
 • fyzioterapeut navštevuje základné školy zapojené do projektu a v rámci kontrolných dní pomáha pedagógom realizovať s deťmi zdravotné cvičenia priamo na hodinách telesnej výchovy.

V školskom roku 2017/2018 sme zahájili projekt Zdravý chrbátik v 18 okresoch Slovenska. V dvoch okresoch (Ružomberok a Martin) sme realizovali reedukačné školenie pre pedagógov materských škôl. Do projektu sa v školskom roku 2017/2018 zapojilo:

 • 288 nových pedagógov,
 • 100 nových základných škôl,
 • 75 materských škôl,
 • vyšetrili sme 345 detí.

Pilotné školy sme vybavili metodickými a cvičebnými pomockami. Tento školský rok sme ako darček odovzdali do škôl:

 • 341 fitlôpt,
 • 301 dynamických podsedákov na správny sed v školskej lavici,
 • 100 DVD so zdravotným cvičením pre základné školy,
 • 100 DVD so zdravotným cvičením pre materské školy.

Po zahájení projektu na školách, naša činnosť spočívala v spolupráci s pedagógmi zapojenými do projektu. Minulý školský rok sme navštívili 27 pilotných škôl, ktoré sú v projekte zapojené z predchádzajúcich rokov a pomáhali sme pedagógom s realizáciou zdravotných cvičení priamo na hodinách telesnej výchovy.

Okrem práci na školách, venovali sme sa aj tvorbe nových metodických materiálov. Pripravili sme:

 • metodickú príručku a DVD s názvom: Zdravotné cvičenia pre deti školského veku s expandrom (elastická guma)
 • metodickú príručku a DVD s názvom: Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku (jarná zostava)
 • metodickú príručku a DVD s názvom: Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku (jesenná zostava)

V Ružomberku sme každú stredu organizovali zdravotné cvičenia pre deti od 6 rokov. Od 4.4.2018, kedy sme začali s prvým cvičením, sa cvičilo celkovo 12x.

S projektom sme podporili aj 3 akcie:

 • Deň zmeny“ na MONDI SCP v Ružomberku,
 • „Ružomberok v pohybe“ v Ružomberku,
 • „Rozprávkový zámok“ v Bojniciach.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.