degenerativne ochorenia 1

Degeneratívne ochorenia chrbtice

Táto forma ochorenia je jedným z najčastejších ochorení chrbtice, k najrozšírenejším patrí ochorenie medzistavcovej platničky.

Ochorenie chrbtice sa považuje za civilizačnú formu ochorenia, ktorým trpí približne 80 % populácie, spôsobujúce druhú najvyššiu príčinu práceneschopnosti a invalidity. Za najpodstatnejšie faktory zmien v oblasti krčnej, driekovej, ale aj hrudnej chrbtice sú považované najmä postupne sa zhoršujúci spôsob a stupeň výživy tkaniva platničky, obmedzený pohyb, nefyziologické držanie tela v neprimeraných polohách, telesná hmotnosť, dlhodobé sedenie.

Príčiny

Za najpodstatnejšie faktory zmien v oblasti krčnej, driekovej, ale aj hrudnej chrbtice sú považované najmä postupne sa zhoršujúci spôsob a stupeň výživy tkaniva platničky, obmedzený pohyb, nefyziologické držanie tela v neprimeraných polohách, telesná hmotnosť, dlhodobé sedenie.

degenerativne ochorenia 1

Medzistavcová platnička

Jej funkciou je vytvoriť spojenie medzi kostenými časťami osového aparátu a umožniť tak plniť viaceré z fyziologických a mechanických funkcií chrbtice.

Platničku tvoria tri základné komponenty

Centrálne hlienové jadro, obklopené fibróznym prstencom a krycie doštičky, ktoré sú lokalizované na prednej a zadnej ploche platničky.

Stavec

Skladá sa z tela, oblúka a výbežkov. Stavce sú navzájom na seba naukladané, tak vytvoria jeden celok. Otvory ohraničené oblúkom vytvárajú dutý kostený kanál, cez ktorý prechádza miecha.

Patofyziológia

Degeneračný proces ochorenia chrbtice

Proces degenerácie chrbtice je jav prirodzený, spojený s genetickým zadefinovaním starnutia všetkých korelujúcich štruktúr. Je zložité definovať, ktorý dej je prirodzené starnutie a ktorý patologická degenerácia. Proces poškodzovania prechádza postupne viacerými štádiami.

Starnutím sa postupne znižuje výmena živín, tým sa mení zloženie platničky. Postupne sa znižuje množstvo vody v jadre tzn. „vysychá“, znižuje sa jej elasticita a funkciu preberá väzivový prstenec. Následne v tomto prostredí vznikajú rôzne veľké trhliny, štrbiny a dochádza k zníženiu mechanickej odolnosti platničky. Dôsledkom tohto deja je protrúzia či herniácia.

Typy ochorení platničky

Degenerácia medzistavcovej platničky (degenerativ disc disease – DDD): dochádza k nej, keď sa medzistavcové platničky opotrebujú či porania; spôsobuje bolesť alebo obmedzuje v denných aktivitách.

degenerativne ochorenia 2

Hernia disku

Proces, pri ktorom sa mikrotraumatickými pohybmi a zaťažovaním obal medzistavcovej platničky začne trhať alebo praskne. Ak nastane vyklenutie vnútornej tekutiny s neporušením obalov, ide o protrúziu disku. V prípade uvoľnenia degenerovanej časti platničky, jej prieniku do miechovej oblasti a tlaku na nervové štruktúry, ide o extrúziu disku.

Skolióza

Nastáva v prípade vykrivenia chrbtice a vytvorenia krivky v tvare S alebo C.

skolioza

Stenóza chrbticového kanála

Nastáva zúžením priestorov miechy a nervov, ktoré sú zapríčinené vytečením, zmenšením hrúbky platničky alebo vznikom osteofytov, pričom dochádza k tlaku na tkanivá v chrbticovom kanáli.

Spondylóza

Je zapríčinená znížením medzistavcového priestoru, vznikom kostných výrastkov (osteofytov) na okraji platničky. Na základe tohto procesu nastávajú celkové zmeny štruktúry a stavby stavca.

degenerativne ochorenia 3

Spondylolistéza

Fyzickým aspektom je vykĺznutie stavca z pozície, pričom dochádza k posunu dvoch na seba nadväzujúcich stavcov. Tlakom na miešne korene v hornom priestore stavca dochádza k zvýrazneniu miery bolestivosti.

Neoperačná liečba ochorení chrbtice

Konzervatívna liečba vždy predchádza operačnú liečbu. Je tomu tak aj v prípade ochorení chrbtice. V akútnom štádiu, kedy sú bolesti najintenzívnejšie, spočíva konzervatívna liečba v kľudovom režime, pokoji na lôžku a polohovaní, v medikamentóznej liečby vo forme analgetík, nesteroidných antireumatík, kortikoidov a myorelaxancií. Pri akútnom štádiu sa môžu aplikovať aj intervenčná neoperačná liečba, do ktorej patria rôzne typy obstrekov. PRT – periradikulárna koreňová infiltrácia a  blokáda intervertebrálnych kĺbov – fazetové blokády, kedy sa aplikuje lokálne anestetikum alebo anestetikum v kombinácii s kortikoidom pod CT kontrolou alebo RTG kontrolou.

Ozonotherapia svojím analgeticko-reparatívnym efektom pri niektorých formách degeneratívnych diskogénnych ochorení v súčinnosti s následnou fyzioterapiou môže byť dostatočný a vďaka svojej miniinvazivite sa stáva čoraz častejšie využívanou formou liečby. Biologické účinky zahŕňajú zlepšenie kyslíkového metabolizmu, stabilizáciu bunkovej membrány a  inhibíciu tvorby prostaglandínov.

Kaudálna tlaková blokáda, pri tejto neoperačnej metóde sa aplikujú cez sakrum  anestetiká a kortikoidy.

Ďalšími metódami po odoznení akútnych ťažkostí sú masážne, manipulačné a relaxačné techniky, ktorými sa snažíme odstrániť blokády, svalové spazmy, zlepšiť rozsah pohybu, ovplyvniť metabolizmus okolitých štruktúr a zmierniť bolesť.

V škole chrbta fyzioterapeut učí pacienta optimalizovať svoj pohyb a vypracovať si určité zásady správania sa k svojmu telu v najčastejších denných situáciách. Učíme stáť pacienta vzpriamene a kontrolovať si držanie tela, čo najviac sa pohybovať, vyvarovať sa dlhému sedeniu, odľahčovať chrbát, dvíhať bremená aj „hlavou“, denne trénovať a udržiavať svalovú rovnováhu medzi svalmi posturálnymi a svalmi fázickými. Významné miesto v liečbe má rehabilitácia, či už ambulantnou  alebo kúpeľnou formou.

Operačné spôsoby liečby ochorení chrbtice

K operačnému spôsobu liečby bolestí chrbtice pristupuje lekár po vyčerpaní všetkých ostatných neoperačných metód. V neurochirurgii sa rozlišujú operačné výkony a operačné prístupy. Operačné výkony by sme mohli rozdeliť na dekompresívne chirurgické výkony a stabilizačné operačné výkony.

Dekompresívne operačné výkony: ich cieľom je odstránenie útlaku miechy, miešnych koreňov a ciev v kanály. Tieto výkony musia byť dostatočne radikálne, no nesmú vo väčšom rozsahu poškodiť statickú a dynamickú funkciu chrbtice.

K týmto výkonom zaraďujeme tieto:

  • laminektómia,
  • hemilaminektómia,
  • dekompresia,
  • somatektómia,
  • diskektómia.

Stabilizačné operačné výkony slúžia na obnovenie porušenej statiky a stability chrbtice. Používajú sa pri nich kovové implantáty, titánové, z titánovej zliatiny alebo z  polyetereterketonu.

Vplyvom modernizácie prístrojov sa zlepšujú aj technológie. Pri operačnom riešení do popredia vystupuje miniinvazívny prístup. Pod týmto pojmom rozumieme výkony, ktorých cieľom je minimalizovať poškodenie tkanív počas prístupu k cieľovej štruktúre.

Skolióza

Skolióza – chorobné vychýlenie chrbtice – postihuje ľudí všetkých vekových skupín, no najviac deti v školskom veku.  Slovo  skolios, znamená krivýpokrivený. O ochorení môžeme hovoriť až vtedy, keď pozorujeme:

  • chorobné a viditeľné vychýlenie chrbtice doľava čidoprava, ktoré je väčšie ako desať stupňov,
  • trojrozmernú deformáciu, pri ktorej je vykrivenie spojené srotáciou.

degenerativne ochorenia skolioza dospeli

Ako vzniká skolióza?

Asi pätina skolióz má príčinu vrodenú alebo po úrazovú. Až 80 % skolióz tvoria idiopatické skoliózy, pri ktorých presná príčina zatiaľ nie je objasnená.

Medzi rizikové faktory skoliózy patrí:

  • charakter rastu,
  • aktuálna výška počas pohlavného a kostného dozrievania,
  • rodinný výskyt.

Skolióza sa najčastejšie prejaví v detstve, vo veku 8 až 15 rokov. Vykrivenie o veľkosti 30 stupňov a viac, je päť- až desaťkrát častejšie u dievčat, ako u chlapcov. Progresívna skolióza postihuje najmä rýchlo rastúce dievčatá.

Z hľadiska tvaru zakrivenia chrbtice, rozlišujeme dva základné typy skoliózy. Jednoduchý a najčastejší typ je tvar, keď chrbtica pripomína písmeno C, tzv. veľkooblúková skolióza.

Druhým typom je skolióza v tvare písmena S, tzv. kompenzovaná. Tu dochádza k vychýleniu stavcov vpravo aj vľavo. Okrem zakrivenia v hrudnej časti, je toto vychýlenie kompenzované vychýlením aj v driekovej časti. Kompenzovaná skolióza sa nespája iba s vychýlením do strán, ale aj s rotáciou stavcov. Rebrá sa pritom posúvajúhrudník mení svoj tvar.

Možnosti liečby skoliózy

Výber liečebných postupov závisí od stupňa zakrivenia chrbtice. Najdôležitejšia je včasná diagnostika. Pri 100 deťoch s desaťpercentným vychýlením chrbtice sa iba u 10 % z nich bude ochorenie výrazne zhoršovať. Časť z ich bude musieť podstúpiť korzetovú terapiu, prípadne operáciu.

Pri menšom zakrivení, sa odporúča liečebný telocvik zameraný na uvoľnenie a strečing skrátených svalov, posilnenie svalového korzetu, hlavne brušného a medzilopatkového svalstva. Zo športov je vhodná gymnastikajógaplávanie.

Nevhodný je vrcholový šport s jednostranným zaťažením pohybového systému. Vylúčiť by sme mali cvičenia s doskokmi a dopadmi a kontaktné športy.

Žiaľ, pri liečbe korzetom pacienti neradi spolupracujú. Korzet je totiž termoplastová pomôcka, ktorá mechanicky koriguje deformitu. Pacient by mal korzet nosiť 23 hodín denne, a preto býva traumou nielen pre deti, ale z kozmetických dôvodov je často neprijateľný aj pre citlivý adolescentný vek.

Ak napriek liečbe progresia pokračuje, skolióza s krivkami viac ako 50 stupňov vyžaduje operáciu. Odborníci pri nej urobia korekciu na zlepšenie veľkosti krivky chrbtice – pomocou rôznych implantátov a kostných štepov, aby podstatne zlepšili kvalitu života pacienta.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.