Onkologické ochorenia chrbtice

Patria sem nádorové ochorenia chrbtice a miechy.

Nezhubné (benígne) nádorové ochorenie

Vznikajú na povrchu kože, v podkoží, v tkanive, v svaloch a v kostiach. Rozlišujeme niekoľko typov. Každý typ závisí od druhu buniek, z ktorých vznikol. Tieto nádory sú dobre ohraničené od ostatného zdravého tkaniva, nemetastázujú, pomaly rastú a ich bunky majú normálny tvar. Aj napriek tomu, že si toto ochorenie vyžaduje správnu diagnostiku a liečbu, po histologickom potvrdení nie je potrebná onkologická liečba, iba pravidelné sledovanie. Myslieť si, že benígny nádor je úplne neškodný, nie je správne. Aj takýto nádor pri nepriaznivom umiestnení (napr. v chrbticovom kanáli) môže vyvolať fatálne zmeny, ktoré vedú k úmrtiu pacienta. V niektorých prípadoch sa môže pôvodne benígny nádor malígne zvrhnúť (malignizovať).

Zhubné (malígne) nádorové ochorenie

Zhubné nádory môžu vznikať z rôznych buniek, nemajú ohraničený rast (rastú do širokého prostredia), ich rast je pomerne rýchly, vytvárajú metastázy a tvar ich buniek je atypický. Liečba maligného ochorenia chrbtice a miechy si vyžaduje náročnú operačnú a pooperačnú onkologickú liečbu.

Základné rozdelenie foriem nádorových ochorení

  • primárne nádory chrbtice
  • sekundárne nádory chrbtice
  • metastatické nádory chrbtice
  • extradurálne
  • intradurálne

Primárne nádory – do tejto kategórie patria nádory, ktorých miesto vzniku je priamo na častiach chrbtice, ich výskyt je veľmi výnimočný.

Sekundárne a metastatické nádorové ochorenia sa vyskytujú častejšie, najčastejšie sa stretávame s metastázami nádorov prsníka, pľúc a prostaty.

Extradurálne nádory sú nádory nezasahujúce do oblasti miechy.

Intradurálnymi nazývame tie, ktoré do miechovej oblasti zasahujú.

Symptómy prejavov

Nádory chrbtice sa všeobecne prejavujú výraznou poruchou hybnosti až jej úplnou dysfunkciou, zmenou citlivosti, zmenou chôdze, neurologickým deficitom a v neposlednom rade bolestivosťou rôzneho charakteru.

Diagnostikovanie nádorového ochorenia chrbtice si vyžaduje veľmi dôsledné grafické zhodnotenie. Patrí sem: RTG, MR, MR AG, SPECT, onkomarkery. Presné diagnostické postupy k správnemu diagnostikovaniu ochorenia určí lekár špecialista.

Spôsob liečby je rôzny a závisí priamoúmerne od druhu ochorenia. Vo väčšine prípadov sa pristupuje k operačnej forme liečby. V súčasnosti sa môže ošetriť takmer každá lokalita a rozsah metastatického procesu, pri ktorom sa rešpektuje benefita pacienta s prízvukom na kvalitu života pacienta.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.