Vyšetrenie chrbtice

 Vyšetrenie detí je uskutočňované v triede za prítomnosti pedagóga. Vyšetrenie je vykonávané formou aspekcie a palpácie. Dieťa je vyzuté a vyzlečené do pol pása. V prípade, že dieťa odmietne vyšetrenie z akýchkoľvek dôvodov, jeho rozhodnutie je plne rešpektované.

Pri vyhodnocovaní sledovaných parametrov sa využívajú štandardizované metódy:

·         Metóda podľa Klaina, Thomasa, modifiková Mayerom sa využivá na vyhodnotenie celkového držania tela;

·         Olovnicou /prípadne pravítkom/sa hodnotí zakrivenia chrbtice vo frontálnej alebo sagitálnej rovina;

·         Adamsov test sa používa ako doplnkový test na vyhodnotenie  deformít chrbtice vo frontálnej rovine.

·         Metóda NapoleónaWalonského použitá pri hodnotení klenby nohy;

·         Odchýlky držaní telesných segmentov od fyziológie.

Podľa Wolanského metodiky hodnotíme postavenie segmentov tela, a to: I. postavenie hlavy a trupu, II. tvar hrudníka, III. tvar brucha a sklon panvy, IV. zakrivenie chrbtice, V. výšku ramien a postavenie lopatiek.  Postavenie segmentov sa vyjadruje číselnou hodnotou 0, 1 až 2. Pričom 0 označuje fyziologické postavenie segmentu, hodnota 1 označuje miernu odchýlku v držaní telesného segmentu a hodnota 2 označuje závažnú patológiu. Body pridelené uvedeným segmentom sa spočítajú a získava sa celkové skóre. Na základe celkového skóre sa vyšetrovaní zaraďujú do 4 posturálnych kategórií. Čím je celkové skóre nižšie, tým má dieťa lepšie držanie tela a naopak. Kategórie sú vytvorené nasledovne:

A: Správne držanie tela (0 – 4 bodov)

B: Mierna porucha v držaní telá (5 – 8) 

C: Zlé držanie tela (9 – 12 bodov)

D: Výrazne porušené držanie tela (13 a viac bodov)

Tvar klenby sme hodnotili podľa Wolanského metodiky. Wolanského metodika hodnotí postavenie telesných segmentov číselnými hodnotami 0, 1 a 2. Pričom 0 označuje fyziologické postavenie segmentu, hodnota 1 označuje miernu odchýlku v držaní telesného segmentu a hodnota 2 označuje závažnú patológiu. Klenba sa podľa Wolanského metodiky hodnotí nasledovne:

·         0 – dobre sformovaná klenba, 1/3 chodidla sa dotýka podlahy,

·         1 –  mierne padnutá klenba, 2/3 chodidla sa dotýka podlahy,

·         2 – výrazne padnutá klenba takmer celé chodidlo sa dotýka podlahy.

 

Podľa výsledku vyšetrenia sú rodičom odporúčané následovné kroky. V prípade A správneho držania tela – u svojho dieťaťa naďalej podporujte správne držanie tela, správne sedenie a dostatok pohybu. V prípade B miernej poruchy v držaní telá  – odporúčame pravidelné cvičenie s dôrazom na postihnuté časti tela, dostatok pohybu, nácvik a podporu správneho držania tela. Dbať na správnu obuv. V prípade C zlého držania tela  – dieťa s chybným držaním tela a začínajúcou poruchou zakrivení chrbtice. Odporúčame denné cvičenie s individuálnym prístupom /v škole aj doma pod vedením rodičov/ prípadne vhodnú rehabilitáciu, nácvik a podporu správneho držania tela. Dbať na správnu obuv. V prípade D výrazne porušeného držania tela – dieťa s chybným držaním tela a poruchou zakrivenia chrbtice (je nutné špecializované odborné vyšetrenie so stanovením ďalšieho postupu). Dbať na správnu obuv!

 

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.